27. PRIPREMA MALTE ZA GRADNJU ZIDA (zamijenjena fotografija)