Pustolovine učenja izvan vrtića

Projekt „Avanture učenja izvan vrtića“ nastao je u okviru programa Erasmus plus, Ključne aktivnosti 2 strateška partnerstva za škole i predškolske ustanove u trajanju od 34 mjeseca, od 15. listopada 2019. do 14. kolovoza 2022. godine. Nositelj projekta je Predškolska ustanova-dječji vrtić „Maštolend“ iz Novog Sada, koja je zajedno s Osnovnom školom „Dobje“ iz Dobja pri Planini, Republika Slovenija, Dječjim vrtićem „Maslačak“ iz Pule, Republika Hrvatska, Predškolska ustanova “Včielka” iz Bačkog Petrovca, Republika Srbija i Galerija Matice srpske iz Novog Sada, Republika Srbija, strateški su partneri u izgradnji inovativnog modela rada s djecom.

Cilj projekta je poticanje znanja i vještina u radu s djecom predškolske i osnovnoškolske dobi kroz inovativan pristup koji naglašava igru ​​i učenje izvan vrtića, u prirodi, ustanovama kulture, znanosti, sporta i drugim prikladnim, autentičnim mjestima u okolišu.

Konferencija – Avanture učenja izvan zidina vrtića i škola

Otvaranje skupa

Stručni skup otvorili su:

Janos Puskas, ravnatelj Pedagoškog instituta Vojvodine

Morena Ravnić, medicinska sestra i ekvilajzer, DV "Maslačak", Pula, Hrvatska.

Suzana Plemenitaš, ravnateljica, OŠ "Dobje", Dobje pri Planini, Slovenija

Ana Laćarak, ravnateljica PU "Včielka", iz Backe Petrovac

Prilog s Nove Sad TV možete pročitati na sljedećem linku.

TV privitak

Dušanka Mudrinić, profesorica pedagogije, koordinatorica projekta, PU dječji vrtić "Zemlja mašte", Novi Sad govorila je o projektu Učenje avantura izvan vrtića/ Avanture izvanklasnog učenja, Erasmus + KA 201

Dr. Tijana Palkovljević Bugarska, Galerija Matica srpska, Novi Sad govorila je o Muzeju djeteta.

Prof. Dr. Sc. Lidija Vujičić, Edukacijski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska govorila je na temu : Integrirano učenje djece rane i predškolske dobi

Prvi radni dan završio je filmom "Kako je knjiga avantura učenja nastala izvan zidova vrtića i škola".

Nastao je film "Kako je nastala knjiga avantura učenja izvan vrtića i škola".

DRUGI DAN KONFERENCIJE, 18. LIPNJA 2022.

 • Primjena digitalnih igračaka u realnom vrtićkom programu – PU ,,Včielka", B.Petrovac

Ana Laćarak, ravnateljica, Andrijana Ćirić, pedagoginja, Jasna Struhar, pedagoginja, Željka Đorđević Pilipović, pedagoginja, Sanela Ljiljak Mihailo, odgojiteljica, Katarina Lačok, odgojiteljica, Vesna Augustinov, pedagoginja

 • Šuma kao učionica – Osnovna škola "Dobje" iz Dobja pri planini u Sloveniji Bošjan Artiček, učiteljica, Ana Kostajnsek, odgojiteljica

 • Sekcije u Galeriji Matice srpske iz Novog Sada – Galerijski programi za djecu u Galeriji Matice srpske, Jelena Bobić i Ivana Ristović

 • Radionica: Urbane sredine kao prostor iz stvarnog života, PU "Imaginationland" iz Novog Sada.

Odgajatelji: Ivan Sakan, Josip Jaramazović, Suzana Kuzela, Slađana Lalošvić, Dinja Tasevski, Ivana Stoiljković

"Avanture u urbanim sredinama".
 • Urbane sredine kao stvarni programski prostor, Dušanka Mudrinić, PU "Imacoland", Novi Sad
 • Edukativni programi za darivanje u Galeriji Matica srpske, Milica Milošević, muzejska pedagoginja

Film "Avanture u dvorištu" – Dječji vrtić "Maslačak" iz Pule, Hrvatska.Morena Ravnić, medicinska sestra, ravnopravna

 • Okrugli stol na tu temu: Stručna kompetencija praktičara u knjizi "Avanture učenja izvan zidova vrtića i škola"

Moderatori: Vesna Radulović, odgojiteljica, Školska uprava, Novi Sad i Spomenka Divljan, pedagoginja/psihologinja, PU ,,Radost" iz Novog Banovca; Urednici: Dušanka Mudrinić , PU "Maštolend", NS, Andrijana Ćirić, PU ,,Včielka", Backi Petrovac, Morena Ravnić, DV "Maslačak", Pula, Ivana Rastović, Galerija Matica srpske

 • Plakat prezentacije Erasmus + Projects

Moderatorica Dragana Babić, OŠ ,, Milan Petrović", Novi Sad

Izlagači: Radmila Petrović, predsjednica Udruge prosvjetnih djelatnika Vojvodine;  Andrijana Ćirić, Ana Laćarak, PU "Včielka", Backi Petrovac;  Suzana Plemenitaš, OŠ "Dobje", Dobje pri planina, Slovenija;  Dunja Tasevski, odgojiteljica u vrtiću, PU dječji vrtić "Imaginoland", Novi Sad;  Jelena Glamočanin, profesorica francuskog jezika, PU ("Jules Verne";  Jelena Bobić, pedagoginja Galerije Matice srpske.

Druženje, susreti, pauze…

 • Organizacijski odbor:
 • Dragiša Mudrinić, Dunja Tasevski, Ivan Sakan, Suzana Kuzela, Slađana Lalošević, Ivana Simić, Josip Jaramazović, Bojana Bojanić, Marijana Bukurov, Ana Aćimović, Miljana Kelić, Andrea Tot, Lena Poznanović i Stanislava Trajković
 • Na konferenciji je sudjelovalo 285 sudionika iz Srbije, Hrvatske i Slovenije.
 • Sudionici
 • Zatvaranje drugog dana manifestacije – Dušanka Mudrinić

Međunarodni sastanak projektnog tima (TPM)

Dječji vrtić Maslačak, Pula, R. Hrvatska, od 30. rujna 2021. do 3. listopada 2021.

Sastanku su nazočili predstavnici Dječjeg vrtića ", Maslačak" iz Pule, Predškolskih ustanova "Včielka" i "Maštolend" iz Novog Sada i Backe Petrovca, Osnovne škole "Dobje" iz Dobja pri Planini i Galerije Matica srpske iz Novog Sada. Cilj sastanka je sagledati rezultate projektnih aktivnosti i ishod 30-mjesečnog rada na izradi priručnika.Izrađen je plan koji uključuje prikupljanje materijala (fotografija, tekstova…) za ručnu, dizajnersku i tehničku pripremu.Osim toga, sudionici su dogovorili sva važna pitanja za organizaciju međunarodne konferencije u Novom Sadu tijekom lipnja 2022. godine kao događaj za proširenje rezultata projekta i promociju priručnika "Avanture učenja izvan zidina vrtića i škola"

Međunarodni sastanak projektnog tima (TPM)

Osnovna škola "Dobje", Dobje pri Planini, Slovenija, od 13. do 15. lipnja 2021.

Sastanku su nazočili predstavnici Dječjeg vrtića (Dječjeg vrtića). Maslačak" iz Pule, Predškolske ustanove "Včielka" i "Maštolend" iz Novog Sada i Backa Petrovac, OŠ "Dobje" iz Dobja pri Planini i Galerija Matice Srpske iz Novog Sada.Cilj sastanka je odražavati rezultate dosadašnjih istraživanja prakse vrtića, muzejskih programa za najmlađe i korištenja IKT-a. Predstavljene su praktične aktivnosti i rezultati rada s djecom s naglaskom na osmišljavanje inovativnih pedagoških metoda iz perspektive aktivnosti svake organizacije. Projektni timovi predstavili su rezultate do kojih su došli i evaluaciju projektnih aktivnosti. Izrađen je plan za sljedeće korake, koji uključuje razvoj didaktičkih i pedagoških materijala za rad s djecom, smjernice za odgojitelje, nastavnike, stručne suradnike koji primjenjuju vanjski pristup učenju i koriste digitalne tehnologije namijenjene djeci (igračke).Dogovorili smo se da nastavimo raditi na priručniku.

Aktivnosti učenja, poučavanja i osposobljavanja u Puli, Hrvatska, listopad 2020.

Aktivnosti učenja, poučavanja i osposobljavanja odvijale su se u Puli u Hrvatskoj od 15. svibnja do 16. rujna. Sve do 18. u listopadu 2020. Gospodine.

Tema obuke bilo je izvanškolski učenje djece rane dobi (Izvanserijsko učenje s malom djecom). Cilj je bio podučiti polaznike metodološkim i pedagoškim tehnologijama za stvaranje kurrikuma na otvorenom, u prirodi i u lokalnoj zajednici. Svi su svojim znanjem, iskustvom i vještinama pridonijeli kvaliteti treninga.

Sudionicima obuke dana je širina u smislu mogućnosti provedbe 'outdoor' programa s djecom u dobi od 2 i 2 godine. 10, 2014, u New Yorku. Godine. Zbog pandemije covida 19 virusa trening je proveden zajedno.Sola i vrtec "Dobje" u Dobju pri Planinskoj iz Slovenije i PU "Včielka" iz Backe Petrovca, iz Srbije pridružili su se virtualno dok su Galerija Matice srbije i PU "Maštolend", obje iz Novog Sada, napustile Srbiju zbog LTT aktivnosti u Hrvatskoj. Dječji vrtić "Maslačak" iz Pule bio je domaćin i organizirao četverodnevni trening u kojem su svi ciljevi u potpunosti ostvareni.

Umrežavanje znanja pridonijet će stvaranju inovativnog modela rada koji će svatko isprobati u svojoj ustanovi i sudjelovati u izradi e-priručnika za odgojitelje, učitelje i roditelje.

Susret sudionika projekta Erasmus + KA2 Avanture učenja izvan vrtića 25.06.2020.

25. lipnja 2020. u prostorijama Galerije Matica Srpska održan je sastanak sudionika projekta Erasmus + KA2 Avanture izvanškolskog učenja, kojem su prisustvovali savjetnici za projekte iz Tempus fondacije Ivana Mitrović i Marija Opačić. Sastanku su prisustvovali predstavnici tri od pet partnerskih institucija u projektu: Dječji vrtić „Mastolend“ – Dušanka Mudrinić, Dragiša Mudrinić, Ivan Sakan, ispred Galerije Matice Srpske – dr. Tijana Palkovljević Bugarski, Jelena Ognjanović i PU „Vcielka“ – Zuzana Pašić, Andrijana Ćirić