Međunarodni sastanak projektnog tima (TPM)

Dječji vrtić Maslačak, Pula, R. Hrvatska, od 30. rujna 2021. do 3. listopada 2021.

Sastanku su nazočili predstavnici Dječjeg vrtića ", Maslačak" iz Pule, Predškolskih ustanova "Včielka" i "Maštolend" iz Novog Sada i Backe Petrovca, Osnovne škole "Dobje" iz Dobja pri Planini i Galerije Matica srpske iz Novog Sada. Cilj sastanka je sagledati rezultate projektnih aktivnosti i ishod 30-mjesečnog rada na izradi priručnika.Izrađen je plan koji uključuje prikupljanje materijala (fotografija, tekstova…) za ručnu, dizajnersku i tehničku pripremu.Osim toga, sudionici su dogovorili sva važna pitanja za organizaciju međunarodne konferencije u Novom Sadu tijekom lipnja 2022. godine kao događaj za proširenje rezultata projekta i promociju priručnika "Avanture učenja izvan zidina vrtića i škola"

Međunarodni sastanak projektnog tima (TPM)

Osnovna škola "Dobje", Dobje pri Planini, Slovenija, od 13. do 15. lipnja 2021.

Sastanku su nazočili predstavnici Dječjeg vrtića (Dječjeg vrtića). Maslačak" iz Pule, Predškolske ustanove "Včielka" i "Maštolend" iz Novog Sada i Backa Petrovac, OŠ "Dobje" iz Dobja pri Planini i Galerija Matice Srpske iz Novog Sada.Cilj sastanka je odražavati rezultate dosadašnjih istraživanja prakse vrtića, muzejskih programa za najmlađe i korištenja IKT-a. Predstavljene su praktične aktivnosti i rezultati rada s djecom s naglaskom na osmišljavanje inovativnih pedagoških metoda iz perspektive aktivnosti svake organizacije. Projektni timovi predstavili su rezultate do kojih su došli i evaluaciju projektnih aktivnosti. Izrađen je plan za sljedeće korake, koji uključuje razvoj didaktičkih i pedagoških materijala za rad s djecom, smjernice za odgojitelje, nastavnike, stručne suradnike koji primjenjuju vanjski pristup učenju i koriste digitalne tehnologije namijenjene djeci (igračke).Dogovorili smo se da nastavimo raditi na priručniku.

Aktivnosti učenja, poučavanja i osposobljavanja u Puli, Hrvatska, listopad 2020.

Aktivnosti učenja, poučavanja i osposobljavanja odvijale su se u Puli u Hrvatskoj od 15. svibnja do 16. rujna. Sve do 18. u listopadu 2020. Gospodine.

Tema obuke bilo je izvanškolski učenje djece rane dobi (Izvanserijsko učenje s malom djecom). Cilj je bio podučiti polaznike metodološkim i pedagoškim tehnologijama za stvaranje kurrikuma na otvorenom, u prirodi i u lokalnoj zajednici. Svi su svojim znanjem, iskustvom i vještinama pridonijeli kvaliteti treninga.

Sudionicima obuke dana je širina u smislu mogućnosti provedbe 'outdoor' programa s djecom u dobi od 2 i 2 godine. 10, 2014, u New Yorku. Godine. Zbog pandemije covida 19 virusa trening je proveden zajedno.Sola i vrtec "Dobje" u Dobju pri Planinskoj iz Slovenije i PU "Včielka" iz Backe Petrovca, iz Srbije pridružili su se virtualno dok su Galerija Matice srbije i PU "Maštolend", obje iz Novog Sada, napustile Srbiju zbog LTT aktivnosti u Hrvatskoj. Dječji vrtić "Maslačak" iz Pule bio je domaćin i organizirao četverodnevni trening u kojem su svi ciljevi u potpunosti ostvareni.

Umrežavanje znanja pridonijet će stvaranju inovativnog modela rada koji će svatko isprobati u svojoj ustanovi i sudjelovati u izradi e-priručnika za odgojitelje, učitelje i roditelje.