Pustolovščine učenja izven zidov vrtca / The Adventures of Out-of-Classroom Learning

Projekt,  imenovan “Pustolovščine učenja izven zidov vrtca”, je nastal v okviru programa Erasmus +, strateška partnerstva za šolske in predšolske organizacije. Predvidoma bo trajal 34 mesecev – od septembra  2019 do avgusta 2022. Projekt koordinira otroški vrtec “Maštolend” iz Novega Sada – Republika Srbija. Strateški projektni partnerji so: Osnovna šola “Dobje”– Republika Slovenija, vrtec “Maslačak” iz Pule – Republika Hravaška, vrtec  “Včielka”  Bački Petrovac – Republika Srbija in Galerija Matice srbske, Novi Sad – Republika Srbija.

Cilj projekta je spodbujati znanje in veščine vrtčevskih otrok ter otrok prvega triletja pri razvoju inovativnega modela učenja in poučevanja, ki temelji na igri, učenju na prostem (v naravnem okolju) ter kulturnih, znanstvenih, športnih in drugih javnih ustanovah.

Konferenca – Dogodivščine učenja izven obzidja vrtca in šol

Odpiranje nabora

Strokovno srečanje so odprli:

Janos Puskas, direktor Pedagoškega inštituta Vojvodine

Morena Ravnic, medicinska sestra in izenačevalec, DV "Regrat", Pula, Hrvaška.

Suzana Plemenitaš, ravnateljica, Osnovna šola "Dobje", Dobje pri Planini, Slovenija

Ana Laćarak, direktorica PU "Včielka", iz Backega Petrovca

Prilogo iz Novi Sad TV si lahko preberete na naslednji povezavi.

TV priloga

Dusanka Mudrinić, profesorica pedagogike, koordinatorka projekta, PU Vrtec ,"Domišljijaland", Novi Sad je govorila o projektu Učne dogodivščine zunaj vrtca/ Dogodivščine izven razrednega učenja , Erasmus + KA 201

O Muzeju otroka je spregovorila dr. Tijana Palkovljević Bolgarija, Galerija Matica Srpska, Novi Sad.

Prof. Dr. Sc. Lidija Vujicic , Izobraževalna fakulteta Univerze v Rijeki, Hrvaška je spregovorila na temo : Celostno učenje otrok zgodnje in predšolske starosti

Prvi delovni dan se je končal s filmom »Kako se je pojavila knjiga učnih dogodivščin izven zidov vrtca in šol.«

Film ,,Kako je skotila knjiga učnih dogodivščin zunaj vrtca in šol".

DRUGI DAN KONFERENCE, 18. JUNIJ 2022

 • Uporaba digitalnih otrok v realnem programu vrtca – PU ,,Včielka", B.Petrovac

Ana Laćarak, direktorica, Andrijana Ciric, educator, Jasna Struhar, educator, Zeljka Đorđević Pilipović, educator, Sanela Ljiljak Mihailo, educator, Katarina Lačok, educator, Vesna Augustinov, educator

 • Gozd kot učilnica – Osnovna šola "Dobje" iz Dobja pri Gori v Sloveniji Bosjan Artiček, učiteljica, Ana Kostajnsek, izobraževalka

 • Sekcije v Galeriji Matice Srpske iz Novega Sada – Galerijski programi za otroke v Galeriji Matice Srpske, Jelena Bobić in Ivana Ristović

 • Delavnica: Urbana okolja kot prostor v resničnem življenju, PU "Domišljijaland" iz Novega Sada.

Učitelji: Ivan Sakan, Josip Jaramazovic, Suzana Kuzela, Slađana Lalošvić, Dinja Tasevski, Ivana Stoiljković

"Pustolovščine v urbanih okoljih".
 • Urbana okolja kot realni programski prostor, Dusanka Mudrinić, PU ,"Imacoland", Novi Sad
 • Izobraževalni programi za dajanje v Galeriji Matica Srpske, Milica Milošević, muzejska izobraževalka

Film "Dogodivščine na dvorišču" – Otroški vrtec "Regrat" iz Pulja, Hrvaška.Morena Ravnic, medicinska sestra, enakopravna

 • Okrogla mizica na temo: Strokovna usposobljenost zdravnikov v knjigi »Dogodivščine učenja izven zidov vrtcev in šol«

Moderatorji: Vesna Radulovic, Pedagoginja, Šolska uprava, Novi Sad in Spomenka Divljan, pedagog/psiholog, PU ,,Radost" iz Novega Banovca; Uredniki: Dusanka Mudrinić , PU ,"Maštolend", NS, Andrijana Ciric, PU ,,Včielka", Backi Petrovac, Morena Ravnić, DV ,"Maslačak", Pula, Ivana Rastović, Galerija Matica Srpske

 • Predstavitveni plakat Erasmus + Projekti

Moderator Dragana Babić, OŠ ,, Milan Petrović", Novi Sad

Razstavljavke: Radmila Petrovic, predsednica, Zveza edukatorjev Vojvodine;  Andrijana Ciric, Ana Laćarak, PU ,"Včielka", Backi Petrovac;  Suzana Plemenitaš, Osnovna šola "Dobje", Dobje pri gori, Slovenija;  Dunja Tasevski, učiteljica vrtca, PU vrtec "Imaginoland", Novi Sad;  Jelena Glamocanin, profesorica francoščine, PU ("Jules Verne";  Jelena Bobić, educatorka, Galerija Matica Srpske.

Druženje, srečanje, odmori…

 • Organizacijski odbor:
 • Dragiša Mudrinić, Dunja Tasevski, Ivan Sakan, Suzana Kuzela, Slađana Lalosevic, Ivana Simić, Josip Jaramazovic, Bojana Bojanić, Marijana Bukurov, Ana Acimovic, Miljana Kelic, Andrea Tot, Lena Poznanovic in Stanislava Trajkovic
 • Na konferenci je sodelovalo 285 udeležencev iz Srbije, Hrvaške in Slovenije.
 • Udeleženci
 • Zaključek drugega dne prireditve – Dusanka Mudrinić

Srečanje udeležencev projekta Erasmus + KA2 Avanture učenja zunaj vrtca 25.06. 2020

25. junija 2020 je bilo v prostorih Galerije Matica srbska srečanje udeležencev projekta Erasmus + KA2 Avanture izven pouka, ki sta se ga udeležila projektna svetovalca iz Tempus fundacije Ivana Mitrović in Marija Opačić. Srečanja so se udeležili predstavniki treh od petih partnerskih institucij na projektu: Vrtec “Mashtolend” – Dušanka Mudrinič, Dragiša Mudrinič, Ivan Sakan, pred Galerijo Matice srbske – dr. Tijana Palkovljević Bugarski, Jelena Ognjanović in PU “Vcielka” – Zuzana Pašić, dr. Andrijana Ciric