Pustolovščine učenja izven zidov vrtca / The Adventures of Out-of-Classroom Learning

Projekt,  imenovan “Pustolovščine učenja izven zidov vrtca”, je nastal v okviru programa Erasmus +, strateška partnerstva za šolske in predšolske organizacije. Predvidoma bo trajal 34 mesecev – od septembra  2019 do avgusta 2022. Projekt koordinira otroški vrtec “Maštolend” iz Novega Sada – Republika Srbija. Strateški projektni partnerji so: Osnovna šola “Dobje”– Republika Slovenija, vrtec “Maslačak” iz Pule – Republika Hravaška, vrtec  “Včielka”  Bački Petrovac – Republika Srbija in Galerija Matice srbske, Novi Sad – Republika Srbija.

Cilj projekta je spodbujati znanje in veščine vrtčevskih otrok ter otrok prvega triletja pri razvoju inovativnega modela učenja in poučevanja, ki temelji na igri, učenju na prostem (v naravnem okolju) ter kulturnih, znanstvenih, športnih in drugih javnih ustanovah.

Srečanje udeležencev projekta Erasmus + KA2 Avanture učenja zunaj vrtca 25.06. 2020

25. junija 2020 je bilo v prostorih Galerije Matica srbska srečanje udeležencev projekta Erasmus + KA2 Avanture izven pouka, ki sta se ga udeležila projektna svetovalca iz Tempus fundacije Ivana Mitrović in Marija Opačić. Srečanja so se udeležili predstavniki treh od petih partnerskih institucij na projektu: Vrtec “Mashtolend” – Dušanka Mudrinič, Dragiša Mudrinič, Ivan Sakan, pred Galerijo Matice srbske – dr. Tijana Palkovljević Bugarski, Jelena Ognjanović in PU “Vcielka” – Zuzana Pašić, dr. Andrijana Ciric