LTT dejavnost

V poročilu o dejavnosti LTT, ki je potekala v Puli od 15. 10 do 18. 10. 2020.

Aktivnosti učenja, tutorjenja in usposabljanja v okviru evropskega projekta Erasmus+ KA 201 z naslovom “Dogodivščine učenja zunaj vrtca” so potekale v Puli na Hrvaškem od 15. maja do 16. septembra. Do 18. stoletja. oktobra 2020. G. Cilj projekta je spodbujanje znanja in spretnosti pri delu z otroki predšolske in nižje šolske starosti z inovativnim pristopom, ki poudarja igro in učenje zunaj vrtca, v naravi, kulturnih ustanovah, znanosti, športu in drugih primernih, pristnih krajih v okolju. Ta model vidi lokalno okolje in naravno okolje kot vire za izkušeno učenje otrok, ki najbolje spodbujajo kritično in funkcionalno razmišljanja.

Zaradi pandemije virusa covid19 so se udeleženci projekta udeležili usposabljanja skupaj.Sola in vrtec “Dobje”, Dobje pri Planini, Slovenija in PU ,,Včielka”, Backi Petrovac, Srbija se je vklopila praktično, Galerija Matica Srpske, Novi Sad, Srbija in PU ,,Maštolend, Novi Sad, Srbija v LTT dejavnosti so fizično sodelovale v organizaciji DV ,,Regrat” iz Pule, Hrvaška.

Temo usposabljanja je bilo učenje otrok zgodnjega otroštva zunaj šole (Out-of-Classrom Learning z majhnimi otroki). Cilj je učiti in učiti udeležence metodološke in pedagoške tehnologije za raziskovalno dejavnost otrok izven vrtcev in šol. Vsi so s svojim znanjem, izkušnjami in spretnostmi, pridobljenimi v institucijah, iz katerih prihajajo, prispevali k kakovosti usposabljanja. Vsi udeleženci so dobili širino v smislu možnosti izvajanja programa “na prostem” z otroki, ki so stari 2 in 2 let. 10, 2014, v New Yorku. Leto. Mreženje znanja bo prispevalo k oblikovanju inovativnega modela dela, ki ga bodo vsi poskusili v svoji ustanovi, prikazali na nadnacionalnem srečanju na Dobju pri Planini in sodelovali pri oblikovanju e-priročnika za učitelje, učitelje in starše.

Vrtec “Regrat”, Pula, Hrvaška

Gostitelji vrtca »Regrat« v Puli so nam v vrtcu in kasneje na praznični večerji v tradicionalnem joanskem vzdušju podarili nepozabno dobrodošlico.

Morena Rveća z izobraženci iz PU “Maštolend” iz Srbije.
Praznična večerja v tradicionalni restavraciji Ioan.

Gostitelji iz Hrvaške so nam predstavili metodologijo, povezano z raziskovalnimi dejavnostmi otrok na dvorišču vrtca in krajevni skupnosti, kjer smo si lahko ogledali film, ki smo ga pripravili za LTT treninge, obiskali kraje v Puli, kjer se otroci vrtca “Regrat” hodijo igrat in učiti ter sodelovati pri tradicionalni zaščiti otroških oljk.

Prikaz filma, ustvarjenega med dejavnostmi otrok vrtca ,Regrat’ na prostem
Praktični del usposabljanja vrtca “Regrat”
Trgatev oljk v vrtcu.
Delavnica na dvorišču DV “Regrat”

Poleg tega smo lahko uživali v tradicionalni isymerski kulinariki in obiskali najpomembnejše znamenitosti Kolturno-zgodovinske dediščine Pula.

Pred Pulse Areno.

Izobraževalni obisk akvarija Poole – najbolj obiskanega akvarija na Hrvaškem, namenjen prikazu lepote in raznolikosti podmorja ter približevanju problema ohranjanja narave širši javnosti in izobraževanju otrok, mladih in odraslih.
Plaža in promenada Lungomare

Osnovna trgovina in vrtec “Dobje” v Dobju pri Planini, Slovenija

Osnovna šola ”Dobje” iz Dobja v Planini iz Slovenije se je vklopila praktično. Predstavili so svojo šolo in bogastvo možnosti učenja na prostem.

PPT predstavitev iz virtualnega vadbenega pokala in vrtca “Dobje” iz Slovenije.
Anna Kostanjsek Nusha’s “Dobje” spin-off.

Pohodništvo, čebela, plavanje, potapljanje, smučanje, gojenje rastlin, zbiranje zelišč, izdelava čaja, začimb, med,….. le nekatere kompetence, ki smo jih izvedeli na usposabljanju sodelavcev v Sloveniji.

Pripravljamo se na LTT dejavnost v Puli. Prihod naših dragih prijateljev iz Slovenije je preprečil slab epidemiološki položaj glede covide iz 19. stoletja.
Virtualni trening pokala in vretena “Dobje” iz Slovenije. Uvodna beseda ravnateljice šole in vrtca Suzane Nobleash.

Galerija Matica Srpske, Novi Sad, Srbija

Strokovnjaki galerije Matica Srpske v Novem Sadu so nam predstavili galerijske izobraževalne programe za otroke in številne možnosti za organizacijo aktivnosti za najmlajše v kulturnih ustanovah.  

Predstavitev dela in delavnic udeležencev Galerije Matica Srbije, Jelena Ognjanović, koordinatorka projekta, Ivana rastović, muzejska edukatorka in Jelena Bobić, educatorka.
Predstavitev dela in delavnic udeležencev Galerije Matica Srbije

Rezultat je bilo usposabljanje udeležencev pri ustvarjanju programov za otroke zgodnjega otroštva v ustanovah kulturne, športne in lokalne skupnosti.

Galerijske publikacije za najmlajše občinstvo v rokah udeležencev usposabljanja.

Vrtec “Včielka” iz Backa Petrovca, Srbija

Za uporabo digitalnih tehnologij v dejavnostih z otroki v naravi in kulturnih ustanovah so nas usposabljali udeleženci pu ”Včelka” Backi Petrovac, Srbija. Tako rekoč so se ukvarjajo z delom in spremljali celotno LTT dejavnost na spletu.  

Na mizi so digitalne vsebine, ki so jih udeleženci lahko poskusili med predstavitvijo povečave.

Rezultat je bilo usposabljanje udeležencev pri ustvarjanju programov za otroke zgodnjega otroštva z ustrezno uporabo digitalnih otrok.

Vrtec “Maštolend” iz Novega Sada iz Srbije

PU ”Domišljijaland” iz Novega Sada nas je predstavila z metodološkimi in pedagoškimi tehnologijami za raziskovalno dejavnost otrok v urbanih urbanih območjih.

Predstavitev metodologije aktivnosti na prostem iz projektnega pristopa k učenju skozi primere iz prakse.
Primer učnega zemljevida v lokalni skupnosti.
Otroci naredijo učne zemljevide, ki so vidni in dostopni v sobi vrtca.
Usposabljanje za vključevanje staršev v aktivnosti na prostem z otroki.
Ena od nalog v programski aplikaciji telefona .

Rezultat je bil viden v sposobnosti udeležencev pri oblikovanju programov v parkih, kulturnih in športnih ustanovah, organizaciji izletov v naravi, vključevanju družin in dostopu do projektov pri uporabi lokalne skupnosti za izobraževalne programe z otroki.

Rezultati usposabljanja

Trening je trajal štiri dni. Ker so partnerske organizacije ustvarile konzorcij, pri čemer skrbimo, da vsak s svojim znanjem, izkušnjami in spretnostmi dopolnjuje drugo in s tem ustvarja dodatno vrednost in kakovost skupnega dela, smo svoje znanje in kompetence mreželi.

Po usposabljanju bodo vsi udeleženci načrtovali, organizirali in realizirali delo z otroki z mreženjem znanja in idej ter uporabo v dejavnostih v naravi, dejavnostim v ustanovah iz lokalne skupnosti in oblikovanjem uporabe digitalnih tehnologij na ta način.

Največji učni izid je sposobnost udeležencev, da izvajajo učni proces zunaj vrtca z: spoštovanjem interesov otrok in tem, s temi, ki jih obravnavajo, primernost starosti 2.-10. upoštevanje varnostnih in tveganih ukrepov, vključevanje družine in lokalne skupnosti. Usposabljanje je povečalo kakovost inovativnih rešitev za metodologijo dela z otroki v različnih naravnih in družbenih kontekstih.