Konferencija – Avanture učenja izvan zidova vrtića i škola

Otvaranje skupa

Stručni skup su otvorili:

Janoš Puškaš, direktor Pedagoškog zavoda Vojvodine

Morena Ravnić,  odgajateljica  i ravnateljica,  DV ,,Maslačak“, Pula, Hrvatska.

Suzana Plemenitaš, direktorka, Osnovna škola ,,Dobje“, Dobje pri Planini, Slovenija

Ana Laćarak, direktorka PU ,,Včielka”, iz Bačkog Petrovca

Prilog sa Novosadske televizije možete pročitati na sledećem linku.

TV prilog

Dušanka Mudrinić,  prof.pedagogije,  koordinator projekta , PU  dečji vrtić ,,Maštolend“, Novi Sad  je govorila o  projektu Avanture učenja izvan vrtića/ The adventures of Out-Of-Classrom Learning , Erazmus + KA 201  

dr Tijana Palkovljević Bugarski, Galerija Matice srpske, Novi Sad je govorila o Muzeju po meri deteta.

prof. dr sc. Lidija Vujičić , Učiteljski fakultet, Univerzitet u Rijeci, Hrvatska je govorila na temu : Integrirano učenje djece rane i predškolske dobi

Prvi dan rada je završen filmom ,,Kako je nastajala knjiga AVANTURE UČENJA IZVAN ZIDOVA VRTIĆA I ŠKOLA.

Film ,,Kako je nastajala knjiga AVANTURE UČENJA IZVAN VRTIĆA I ŠKOLA”

DRUGI DAN KONFERENCIJE, 18.06.2022

 • Primena digitalnih  igračaka u realnom programu vrtića – PU ,,Včielka“, B.Petrovac

Ana Laćarak, direktor, Andrijana Ćirić, pedagog, Jasna Struhar, vaspitač,  Željka  Đorđević Pilipović, vaspitač,  Sanela Ljiljak Mihailo, vaspitač, Katarina Lačok, vaspitač, Vesna Avgustinov, vaspitač

 • Šuma kao učionica – Osnovna škola ,,Dobje” iz Dobja pri Planini u Sloveniji Bošjan Artiček,  učitelj,  Ana Kostajnšek, vaspitačica

 • Sekcije u Galeriji  Matice Srpske iz Novog Sada – Galerijski programi za decu u Galeriji Matice Srpske, Jelena Bobić i  Ivana Ristović

 • Radionica: Urbane sredine kao prostor realnog programa, PU ,,Maštolend” iz Novog Sada.

Vaspitači: Ivan Sakan,  Josip Jaramazović,   Suzana Kuzela, Slađana Lalošević, Dinja Tasevski, Ivana Stoiljković

Film ,,Avanture u urbanim sredinama’
 • Urbane sredine kao prostor realnog programa, Dušanka Mudrinić, PU ,,Maštolend”, Novi Sad
 • Edukativni programi za dacu U Galeriji Matice Srpske, Milica Milošević, muzejski edukator

Film ,,Avanture u dvorištu” – Dječji vrtić ,,Maslačak” iz Pule u Hrvatskoj.  Morena Ravnić , odgajateljica, ravnateljica

 • Okrugli sto na temu: Profesionalne kompetencija praktičara u knjizi ,,Avanture učenja izvan zidova vrtića i škola“

Moderatori: Vesna Radulović, prosvetna savetnica, Školska uprava, Novi Sad i Spomenka Divljan, pedagog/psiholog, PU ,,Radost” iz Novih Banovaca; Uvodničari:  Dušanka Mudrinić , PU ,,Maštolend”, NS, Andrijana Ćirić, PU ,,Včielka”, Bački Petrovac,   Morena Ravnić, DV ,,Maslačak”, Pula,  Ivana Rastović, Galerija Matice srpske

 • Poster prezentacije Erazmus + projekata

Moderator Dragana Babić, OŠ ,, Milan Petrović”, Novi Sad

Izlagači: Radmila Petrović, predsednica, Udruženje vaspitača Vojvodine;  Andrijana Ćirić, Ana Laćarak, PU ,,Včielka”, Bački Petrovac;  Suzana Plemenitaš, OŠ ,,Dobje”, Dobje pri Planini, Slovenija;  Dunja Tasevski, vaspitačica, PU dečji vrtić ,,Maštolend“, Novi Sad;  Jelena Glamočanin, profesor francuskog, PU ,,Žil Vern“;  Jelena Bobić, pedagog, Galerija Matice Srpske.

Druženje, susretanja, pauze…

 • Organizacioni odbor:
 • Dragiša Mudrinić, Dunja Tasevski, Ivan Sakan, Suzana Kuzela, Slađana Lalošević, Ivana Simić, Josip Jaramazović, Bojana Bojanić, Marijana Bukurov, Ana Aćimović, Miljana Kelić, Andrea Tot, Lena Poznanović i Stanislava Trajković
 • Registracija učesnika – Na konferenciji je učestvovalo 285 učesnika iz Srbije, Hrvatske i Slovenije.
 • Učesnici
 • Zatvaranje drugog dana skupa – Dušanka Mudrinić

Avanture učenja izvan vrtića / The adventures of Out-Of-Classrom Learning

Projekat ‘’Avanture učenja izvan vrtića’’ je nastao u okviru Erazmus plus programa, Ključne aktivnosti 2 strateških partnerstva za škole i predškolske ustanove u trajanju od 34 meseca, od 15. oktobra  2019. do 14. avgusta 2022. godine. Nosilac projekta je Predškolska ustanova- dečji vrtić ‘’Maštolend’’ iz Novog Sada koja, zajedno sa  osnovnom školom ‚‚Dobje” iz Dobja pri Planini, R. Slovenija, Dečjim vrtićem ‚‚Maslačak‚‚ iz Pule, R. Hrvatska, Predškolskom ustanovom ‚‚Včielka” iz Bačkog Petrovca, R. Srbija i Galerijom Matice srpske iz Novog Sada (Republika Srbija) čine strateške partnere u građenju inovativnog modela rada sa decom.

Cilj projekta je podsticanje znanja i veština u radu sa decom predškolskog i nižeškolskog uzrasta kroz inovativni pristup koji stavlja akcenat na igru i učenje izvan vrtića , u prirodi, ustanovama kulture, nauke, sporta i drugim odgovarajućim, autentičnim mestima u okruženju

Sastanak učesnika projekta Erasmus+ KA2 Avanture učenja izvan vrtića 25.06. 2020.

U prostorijama Galerije Matice srpske je 25. 06. 2020. održan sastanak učesnika projekta Erasmus+ KA2 Avanture učenja izvan vrtića/ The adventures of Out-Of-Classrom Learning, na kom su prisustvovale projektne savetnice iz Fondacije Tempus Ivana Mitrović i Marija Opačić. Sastanku su prisustvovali predstavnici tri od pet partnerskih ustanova na projektu: Dečji vrtić ,,Maštolend” – Dušanka Mudrinić, Dragiša Mudrinić, Ivan Sakan, ispred Galerije Matice srpske – dr Tijana Palkovljević Bugarski, Jelena Ognjanović i PU ,,Včielka” – Zuzana Pašić, Andrijana Ćirić.