Međunarodni sastanak  projektnog tima  (TPM) 

Dječji vrtić ,,Maslačak”, Pula, R. Hrvatska, u periodu od 30. septembra 2021. do 3. oktobra  2021.

Na sastanku su prirustvovali predstavnici Dečjeg vrtića  ,, Maslačak” iz Pule, Predškolskih ustanova  ,,Včielka” i ,,Maštolend”  iz Novog Sada i Bačkog Petrovca, Osnovne škole ,,Dobje” iz Dobja pri Planini i Galerije Matice srpske iz Novog Sada. Cilj sastanka je  sagledavanje rezultata projektnih aktivnosti i ishoda   tridesetomesečnog rada na stvaranu  priručnika.  Napravljen je plan  koji podrazumeva  prikupljanje  materijala  (fotografija, tekstova…) za priručnik, dizajn i tehničku pripremu.  Pored toga učesnici su dogovorili sva važna pitanja za organizaciju međunarodne konferencije  u Novom Sadu tokom juna 2022. kao događaja za širenje rezulktata projekta I promociju priručnika ,,Avanture učenja izvan zidova vrtića i škola”

Međunarodni sastanak  projektnog tima  (TPM) 

Osnovna škola ,,Dobje”,  Dobje  pri Planini, Slovenija, u periodu od 13. do 15. juna  2021.

Na sastanku su prirustvovali predstavnici Dečjeg vrtića .. Maslačak” iz Pule, Predškolskih ustanova  ,,Včielka” i ,,Maštolend”  iz Novog Sada i Bačkog Petrovca, Osnovne škole ,,Dobje” iz Dobja pri Planini i Galerije Matice Srpske iz Novog Sada.  Cilj susreta jeste refleksija rezultata dosadašnjih  istraživanja prakse dečjih vrtića,  muzejskih programa za najmlađe  i upotrebe IKT. Predstavljene su praktične aktivnosti  i rezultati rada sa decom  sa fokusom na osmišljavanje inovativnih pedagoških metoda   iz ugla delatnosti   svake organizacije. Projektni timovi su  predstavili   rezultate  do kojih su došli i  evaluaciju projektnih aktivnosti. Napravljen je plan za   naredne korake koji podrazumeva  izradu didaktičko-pedagoških materijala za rad sa decom,  smernica za vaspitače, učitelje, stručne saradnike  koji primenjuju outdoor pristup učenju i  koriste  digitalne  tehnologije namenjene deci (igračke).  Napravili smo dogovore o nastavku   rada na priručniku.

Aktivnost učenja, podučavanja i obuke u Puli u Hrvatskoj, oktobar 2020.

Aktivnost učenja, podučavanja i obuke je održana   u Puli,  u  Hrvatskoj  od 15. do  18. oktobra 2020. g.

Tema treninga  bila je  izvanučioničko učenja dece ranih uzrasta (Out-Of-Classrom Learning with young children). Cilj  se odnosio na  učenje i podučavanje učesnika metodološko-pedagoškim  tehnologijama  za kreiranje  kurikuluma   na otvorenom,  u prirodi i lokalnoj zajednici. Svako je  svojim znanjem, iskustvom i veštinama doprineo kvalitetu obuke.

Učesnici treninga su dobiti širinu u pogledu mogućnosti primene ‚‚outdoor‚‚  programa sa decom uzrasta od 2. do 10. godine. Zbog pandemije virusa covid 19  trening  je  realizovan kombinovano.  Šola i vrtec ,,Dobje” u Dobju  pri Planini iz Slovenije  i PU ,,Včielka” iz  Bačkog  Petrovca, iz  Srbije  su se uključili virtuelno dok su Galerija Matice srpske   i PU ,,Maštolend”,  obe iz Novog  Sada, iz  Srbije  otputovali na  LTT aktivnosti     u Hrvatsku. Dečji vrtić ,,Maslačak” iz Pule je bio domaćin i organizator  četvorodnevnog treninga na kome su u potpunosti ostvareni svi ciljevi. 

Umrežavanje znanja  doprineće stvaranju   inovativnog  modela rada  koji će svako isprobati u  svojoj  ustanovi  i učestvovati u stvaranju    e-priručnika   za vaspitače, učitelje i roditelje.