LTT aktivnost

Izveštaj o održanoj LTT aktivnosti u Puli od 15. 10. do 18. 10. 2020.

Aktivnost učenja, podučavanja i obuke u okviru evropskog projekta Erasmus+ KA 201, pod nazivom ,,Avanture učenja izvan vrtića” održala se u Puli u  Hrvatskoj od 15. do  18. oktobra 2020. g. Cilj projekta jeste podsticanje znanja i veština u radu sa decom predškolskog i nižeškolskog uzrasta kroz inovativni pristup koji stavlja akcenat na igru i učenje izvan vrtića , u prirodi, ustanovama kulture, nauke, sporta i drugim odgovarajućim, autentičnim mestima u okruženju . Ovakav model lokalnu sredinu i prirodno okruženje vidi kao resurse za iskustveno učenje dece koje na najbolji način podstiče kritičko i funkcionalno mišljenje.

Zbog pandemije virusa covid19 ,  učesnici projekta   su trening  pohađali kombinovano.  Sola i vrtec ,,Dobje”, Dobje pri Planini, Slovenija i PU ,,Včielka”, Bački Petrovac, Srbija  su se uključili virtuelno dok su Galerija Matice Srpske, Novi Sad, Srbija  i PU ,,Maštolend”, Novi Sad, Srbija  u LTT aktivnosti učestvovali fizički u organizaciji  DV  ,,Maslačak” iz  Pule u Hrvatskoj.

Tema obuke bila je  izvanučioničko učenja dece ranih uzrasta (Out-Of-Classrom Learning with young children). Cilj  se odnocio na  učenje i podučavanje učesnika metodološko-pedagoškim  tehnologijama  za istraživačke aktivnosti dece izvan vrtića i  škola. Svako je  svojim znanjem, iskustvom i veštinama,   stečenim u  ustanovama  iz kojih dolaze,  doprineo kvalitetu obuke. Svi učesnici su dobiti širinu u pogledu mogućnosti primene ‚‚outdoor‚‚ programa sa decom uzrasta od 2. do 10. godine. Umrežavanje znanja  doprineće stvaranju   inovativnog  modela rada  koji će svako isprobavati u  svojoj  ustanovi, prikazati na transnacionalnom sastanku u Dobju pri Planini i učestvovati u stvaranju    e-priručnika   za vaspitače, učitelje i roditelje.

Dečiji vrtić ,,Maslačak“, Pula, Hrvatska

Domaćini iz vrtića ,,Maslačak“ u Puli su nam priredili nezaboravnu dobrodošlicu u vrtiću a kasnije na svečanoj večeri u tradicionalnoj istarskoj atmosferi.

Morena Rvnića sa vaspitačima iz Pu ,,Maštolend“ iz Srbije.
Svečana večera u tradicionalnom istarskom restoranu.

Domaćini iz Hrvatske su nam predstavili način rada i metodologiju  vezanu za istraživačke aktivnosti dece u dvorištu vrtića i  lokalnoj zajednici pri čemu smo mogli da pogledamo film pripremljen za LTT trening, posetimo mesta u Puli gde deca dečjeg vrtića ,,Maslačak” izlaze da se igraju i uče i učestvujemo u tradicionalnom branju vrtićkih maslina.

Projekcija filma nastalog u toku outdoor aktivnosti dece vrtića ,,Maslačak“
Praktični deo obuke u dvorištu vrtića ,,Maslačak“
Berba vrtićkih maslina.
Radionica u dvorišti DV ,,Maslačak“

Pored toga bili smo u prilici da uživamo u tradicionalnoj Istarskoj kuhinji i posetimo najznačajnija mesta kolturno-istorijskog nasleđa Pule.

Ispred Pulske arene.

Edukativna poseta Aquariumu Pula – najposjećeniji akvarij u Hrvatskoj čiji je cilj prikazivanje lepote i raznolikosti podmorskog života te približavanje problematike očuvanja prirode široj javnosti i edukacija dece, mladih i odraslih.
Čuvena plaža i šetalište Lungomare

Osnovna šola i vrtić ,,Dobje“ u Dobju pri Planini, Slovenija

Osnovna škola OŠ ‚‚Dobje‚‚ iz Dobja pri Planini iz Slovenije  se uključila virtuelno. Predstavili su svoju školu i bogarstvo  mogućnosti  učenja na otvorenom.

PPT prezentacija sa virtuelnog treninga šole i vrtića ,Dobje“ iz Slovenije.
Izlaganje ravnateljice vrteca ,,Dobje“ Ane Kostanjšek Nuše.

Planinarenje, pčelarenje, plivanje, ronjenje, skijanje, gajenje biljaka, skupljanje lekovitih trava, proizvodnja čajeva, začina, meda,….. samo su neke od  kompetencija o kojima smo na obuci  naučili od kolega iz Slovenije.

Priprema za polazak na LTT aktivnost u Puli. Dolazak naših dragih prijateljica iz Slovenije onemogućila je lošaa epidemiološka situacija povodom covida 19.
Virtuelna obuka šole i vrteca ,,Dobje“ iz Slovenije. Uvodna reč direktorke škole i vrtića Suzane Plemenitaš.

Galerija Matice srpske, Novi Sad, Srbija

Stručnjaci iz Galerije Matice Srpske iz  Novog Sada upoznale su nas sa  galerijskim edukativnim programima za decu  i brojnim mogućnostima organizovanja aktivnosti za najmlađe u ustanovama kulture.  

Prezentacija rada i radionica učesnika Galerije Matice srpske Jelene Ognjanović, koordinatora projekta , Ivane rastović, muzejskog edukatora i Jelene Bobić, pedagoga.
Prezentacija rada i radionica učesnika Galerije Matice srpske

Rezultat je bio  osposobljenost učesnika u kreiranju programa za decu ranih uzrasta u ustanovama kulture, sporta i lokalnoj zajednici.

Galerijske publikacije za najmlađu publiku u rukama učesnika obuke.

Predškolska ustanova ,,Včielka“ iz Bačkog Petrovca, Srbija

Za primenu  digitalnih tehnologija u aktivnostima sa decom u prirodi i ustanovama kulture obučavali su nas  učesnici iz PU ‚‚Včelka‚‚ Bački Petrovac, Srbija. Oni su se uključili virtuelno u rad i putem interneta pratili celokupnu LTT aktivnost.  

Na stolu se nalaze digitalne igračke koje su učesnici tokom zoom prezentacije mogli da isprobaju.

Rezultat je bio  osposobljenost učesnika u kreiranju programa za decu ranih uzrasta sa primerenim korišćenjem  digitalnih igračaka.

Predškolska ustanova ,,Maštolend“ iz Novog Sada iz Srbije

PU ‚‚Maštolend‚‚ iz Novi Sad nas je uvela u  metodološko-pedagoške tehnologije za istražiačke aktivnosti dece u urbanim gradskim sredinama.

Prezentacija metodologije outdoor aktivnosti iz ugla projektnog pristupa učenju kroz primere iz prakse.
Primer mape učenja u lokalnoj zajednici.
Deca prave mape učenja koje se nalaze na vidnom i dostupnom mestu u vrtićkoj sobi.
Trening za uključivanje roditelja u outdoor aktivnosti sa decom.
Jedan od zadataka na softverskoj aplikaciji za telefon .

Rezultat se video u osposobljenosti učesnika u kreiranju programa u parkovima, ustanovama kulture i sporta, organizacija odlazaka u prirodu, uključivanja porodica i  projektni pristup u korišćenju lokalne zajednice za obrazovne programe sa decom.

Rezultati treninga

Treninzi su  trajali četiri dana. Kako su partnerske organizacije napravile konzorcijum vodeći računa da svaka svojim znanjem, iskustvom i veštinama, nadopunjuje drugu i time stvara dodatnu vrednost i kvalitet zajedničkog rada, umrežili smo  svoja znanja i kompetencije.

Nakon obuke  svi učesnici će  isplanirati, organizovati i realizovati rad sa decom umrežavajući znanja i ideje i primenjujući ih u aktivnostima u prirodi, aktivnosti u institucijama iz lokalne zajednice i osmisliti upotrebu digitalnih tehnologija pri tome.

Najveći ishod učenja jeste  osposobljenost učesnika za vođenje procesa učenja izvan vrtića uz:  poštovanje interesovanja dece i tema kojima  se bave, primerenost  uzrastu od 2.-10. godine, poštovanje mera bezbednosti i rizika, uključenost porodice i lokalne zajednice. Obuka je povećala  kvalitet inovativnih rešenja za metodologiju rada sa decom u različitim prirodnim i socijalnim  kontekstima.

Sastanak učesnika projekta Erasmus+ KA2 Avanture učenja izvan vrtića 25.06. 2020.

U prostorijama Galerije Matice srpske je 25. 06. 2020. održan sastanak učesnika projekta Erasmus+ KA2 Avanture učenja izvan vrtića/ The adventures of Out-Of-Classrom Learning, na kom su prisustvovale projektne savetnice iz Fondacije Tempus Ivana Mitrović i Marija Opačić. Sastanku su prisustvovali predstavnici tri od pet partnerskih ustanova na projektu: Dečji vrtić ,,Maštolend“ – Dušanka Mudrinić, Dragiša Mudrinić, Ivan Sakan, ispred Galerije Matice srpske – dr Tijana Palkovljević Bugarski, Jelena Ognjanović i PU ,,Včielka“ – Zuzana Pašić, Andrijana Ćirić.

Avanture učenja izvan vrtića / The adventures of Out-Of-Classrom Learning

Projekat ‘’Avanture učenja izvan vrtića’’ je nastao u okviru Erazmus plus programa, Ključne aktivnosti 2 strateških partnerstva za škole i predškolske ustanove u trajanju od 34 meseca, od 15. oktobra  2019. do 14. avgusta 2022. godine. Nosilac projekta je Predškolska ustanova- dečji vrtić ‘’Maštolend’’ iz Novog Sada koja, zajedno sa  osnovnom školom ‚‚Dobje“ iz Dobja pri Planini, R. Slovenija, Dečjim vrtićem ‚‚Maslačak‚‚ iz Pule, R. Hrvatska, Predškolskom ustanovom ‚‚Včielka“ iz Bačkog Petrovca, R. Srbija i Galerijom Matice srpske iz Novog Sada (Republika Srbija) čine strateške partnere u građenju inovativnog modela rada sa decom.

Cilj projekta je podsticanje znanja i veština u radu sa decom predškolskog i nižeškolskog uzrasta kroz inovativni pristup koji stavlja akcenat na igru i učenje izvan vrtića , u prirodi, ustanovama kulture, nauke, sporta i drugim odgovarajućim, autentičnim mestima u okruženju