LTT aktivnost

Izveštaj o održanoj LTT aktivnosti u Puli od 15. 10. do 18. 10. 2020.

Aktivnost učenja, podučavanja i obuke u okviru evropskog projekta Erasmus+ KA 201, pod nazivom ,,Avanture učenja izvan vrtića” održala se u Puli u  Hrvatskoj od 15. do  18. oktobra 2020. g. Cilj projekta jeste podsticanje znanja i veština u radu sa decom predškolskog i nižeškolskog uzrasta kroz inovativni pristup koji stavlja akcenat na igru i učenje izvan vrtića , u prirodi, ustanovama kulture, nauke, sporta i drugim odgovarajućim, autentičnim mestima u okruženju . Ovakav model lokalnu sredinu i prirodno okruženje vidi kao resurse za iskustveno učenje dece koje na najbolji način podstiče kritičko i funkcionalno mišljenje.

Zbog pandemije virusa covid19 ,  učesnici projekta   su trening  pohađali kombinovano.  Sola i vrtec ,,Dobje”, Dobje pri Planini, Slovenija i PU ,,Včielka”, Bački Petrovac, Srbija  su se uključili virtuelno dok su Galerija Matice Srpske, Novi Sad, Srbija  i PU ,,Maštolend”, Novi Sad, Srbija  u LTT aktivnosti učestvovali fizički u organizaciji  DV  ,,Maslačak” iz  Pule u Hrvatskoj.

Tema obuke bila je  izvanučioničko učenja dece ranih uzrasta (Out-Of-Classrom Learning with young children). Cilj  se odnocio na  učenje i podučavanje učesnika metodološko-pedagoškim  tehnologijama  za istraživačke aktivnosti dece izvan vrtića i  škola. Svako je  svojim znanjem, iskustvom i veštinama,   stečenim u  ustanovama  iz kojih dolaze,  doprineo kvalitetu obuke. Svi učesnici su dobiti širinu u pogledu mogućnosti primene ‚‚outdoor‚‚ programa sa decom uzrasta od 2. do 10. godine. Umrežavanje znanja  doprineće stvaranju   inovativnog  modela rada  koji će svako isprobavati u  svojoj  ustanovi, prikazati na transnacionalnom sastanku u Dobju pri Planini i učestvovati u stvaranju    e-priručnika   za vaspitače, učitelje i roditelje.

Dečiji vrtić ,,Maslačak”, Pula, Hrvatska

Domaćini iz vrtića ,,Maslačak” u Puli su nam priredili nezaboravnu dobrodošlicu u vrtiću a kasnije na svečanoj večeri u tradicionalnoj istarskoj atmosferi.

Morena Rvnića sa vaspitačima iz Pu ,,Maštolend” iz Srbije.
Svečana večera u tradicionalnom istarskom restoranu.

Domaćini iz Hrvatske su nam predstavili način rada i metodologiju  vezanu za istraživačke aktivnosti dece u dvorištu vrtića i  lokalnoj zajednici pri čemu smo mogli da pogledamo film pripremljen za LTT trening, posetimo mesta u Puli gde deca dečjeg vrtića ,,Maslačak” izlaze da se igraju i uče i učestvujemo u tradicionalnom branju vrtićkih maslina.

Projekcija filma nastalog u toku outdoor aktivnosti dece vrtića ,,Maslačak”
Praktični deo obuke u dvorištu vrtića ,,Maslačak”
Berba vrtićkih maslina.
Radionica u dvorišti DV ,,Maslačak”

Pored toga bili smo u prilici da uživamo u tradicionalnoj Istarskoj kuhinji i posetimo najznačajnija mesta kolturno-istorijskog nasleđa Pule.

Ispred Pulske arene.

Edukativna poseta Aquariumu Pula – najposjećeniji akvarij u Hrvatskoj čiji je cilj prikazivanje lepote i raznolikosti podmorskog života te približavanje problematike očuvanja prirode široj javnosti i edukacija dece, mladih i odraslih.
Čuvena plaža i šetalište Lungomare

Osnovna šola i vrtić ,,Dobje” u Dobju pri Planini, Slovenija

Osnovna škola OŠ ‚‚Dobje‚‚ iz Dobja pri Planini iz Slovenije  se uključila virtuelno. Predstavili su svoju školu i bogarstvo  mogućnosti  učenja na otvorenom.

PPT prezentacija sa virtuelnog treninga šole i vrtića ,Dobje” iz Slovenije.
Izlaganje ravnateljice vrteca ,,Dobje” Ane Kostanjšek Nuše.

Planinarenje, pčelarenje, plivanje, ronjenje, skijanje, gajenje biljaka, skupljanje lekovitih trava, proizvodnja čajeva, začina, meda,….. samo su neke od  kompetencija o kojima smo na obuci  naučili od kolega iz Slovenije.

Priprema za polazak na LTT aktivnost u Puli. Dolazak naših dragih prijateljica iz Slovenije onemogućila je lošaa epidemiološka situacija povodom covida 19.
Virtuelna obuka šole i vrteca ,,Dobje” iz Slovenije. Uvodna reč direktorke škole i vrtića Suzane Plemenitaš.

Galerija Matice srpske, Novi Sad, Srbija

Stručnjaci iz Galerije Matice Srpske iz  Novog Sada upoznale su nas sa  galerijskim edukativnim programima za decu  i brojnim mogućnostima organizovanja aktivnosti za najmlađe u ustanovama kulture.  

Prezentacija rada i radionica učesnika Galerije Matice srpske Jelene Ognjanović, koordinatora projekta , Ivane rastović, muzejskog edukatora i Jelene Bobić, pedagoga.
Prezentacija rada i radionica učesnika Galerije Matice srpske

Rezultat je bio  osposobljenost učesnika u kreiranju programa za decu ranih uzrasta u ustanovama kulture, sporta i lokalnoj zajednici.

Galerijske publikacije za najmlađu publiku u rukama učesnika obuke.

Predškolska ustanova ,,Včielka” iz Bačkog Petrovca, Srbija

Za primenu  digitalnih tehnologija u aktivnostima sa decom u prirodi i ustanovama kulture obučavali su nas  učesnici iz PU ‚‚Včelka‚‚ Bački Petrovac, Srbija. Oni su se uključili virtuelno u rad i putem interneta pratili celokupnu LTT aktivnost.  

Na stolu se nalaze digitalne igračke koje su učesnici tokom zoom prezentacije mogli da isprobaju.

Rezultat je bio  osposobljenost učesnika u kreiranju programa za decu ranih uzrasta sa primerenim korišćenjem  digitalnih igračaka.

Predškolska ustanova ,,Maštolend” iz Novog Sada iz Srbije

PU ‚‚Maštolend‚‚ iz Novi Sad nas je uvela u  metodološko-pedagoške tehnologije za istražiačke aktivnosti dece u urbanim gradskim sredinama.

Prezentacija metodologije outdoor aktivnosti iz ugla projektnog pristupa učenju kroz primere iz prakse.
Primer mape učenja u lokalnoj zajednici.
Deca prave mape učenja koje se nalaze na vidnom i dostupnom mestu u vrtićkoj sobi.
Trening za uključivanje roditelja u outdoor aktivnosti sa decom.
Jedan od zadataka na softverskoj aplikaciji za telefon .

Rezultat se video u osposobljenosti učesnika u kreiranju programa u parkovima, ustanovama kulture i sporta, organizacija odlazaka u prirodu, uključivanja porodica i  projektni pristup u korišćenju lokalne zajednice za obrazovne programe sa decom.

Rezultati treninga

Treninzi su  trajali četiri dana. Kako su partnerske organizacije napravile konzorcijum vodeći računa da svaka svojim znanjem, iskustvom i veštinama, nadopunjuje drugu i time stvara dodatnu vrednost i kvalitet zajedničkog rada, umrežili smo  svoja znanja i kompetencije.

Nakon obuke  svi učesnici će  isplanirati, organizovati i realizovati rad sa decom umrežavajući znanja i ideje i primenjujući ih u aktivnostima u prirodi, aktivnosti u institucijama iz lokalne zajednice i osmisliti upotrebu digitalnih tehnologija pri tome.

Najveći ishod učenja jeste  osposobljenost učesnika za vođenje procesa učenja izvan vrtića uz:  poštovanje interesovanja dece i tema kojima  se bave, primerenost  uzrastu od 2.-10. godine, poštovanje mera bezbednosti i rizika, uključenost porodice i lokalne zajednice. Obuka je povećala  kvalitet inovativnih rešenja za metodologiju rada sa decom u različitim prirodnim i socijalnim  kontekstima.